Forberedelser til Langferd

Saga Farmann for fulle seil fra Østfold mot Vestfold. Foto: Nina Killie Øydvin

Når drømmer og virkelighet møtes

(oppdatert info per februar 2021)

Stiftelsen Oseberg Vikingarv har helt siden starten på byggingen av knarren Saga Farmann ønsket å seile med vikinginteresserte passasjerer på vikingenes gamle handelsruter ut i Europa. Etter grundige diskusjoner og gjennomgang av regelverket med norske og utenlandske sjøfartsmyndigheter har det nå dessverre vist seg å være en drøm som ikke helt lar seg gjennomføre i nåtidens samfunn, der lover og regulativer definerer omfattende krav til skipstrafikken.

Vikingskip er ikke passasjerskip

Det har dessverre vist seg at et åpent treskip, bygd slik man gjorde i vikingtiden, ikke er realistisk å få godkjent som passasjerskip utenfor Norges territoriale farvann. Det finnes ingen forskrifter eller lover som i utgangspunktet gir vår knarr mulighet til å seile lenger enn til Norges territoriale grense. Stiftelsen har i lang tid og med velvillig bistand fra Sjøfartsdirektoratet forsøkt å finne en vei gjennom regler, forskrifter, lover, sjørett osv. for å få Saga Farmann godkjent for seilas med passasjerer utenfor Norge. Det har vist seg at eneste måten å få det til på er å søke eksplisitt godkjenning i hvert eneste land som skipet skal innom eller passere, og dette i dialog/forhandling mellom de norske sjøfartsmyndigheter og hver av de utenlandske sjøfartsmyndighetene.

Stiftelsen har ikke kapasitet til å sikre at en slik prosess fører fram, i tillegg til at sannsynligheten for at en eller flere nasjoner vil avvise å gi skipet godkjenning, vurderes som betydelig.

Vikingskip kan seile som fritidsfartøy

Likevel gjenstår det én mulighet: Saga Farmann kan seile ut i Europa som fritidsfartøy! Farmann Båtlag, som bemanner skipet med trente vikingskipsseilere, har lov til å seile også utenfor Norges territorialfarvann. Da gjelder nemlig reglene for fritidsfartøy – på linje med private seilbåter.

Bli med på tokt ut i Europa

Farmann Båtlag har påtatt seg å planlegge og gjennomføre tokt ut i Europa, der skipet bemannes med båtlagets medlemmer og seiler som fritidsfartøy.

Du kan bli med på slike tokt som fullverdig medlem av båtlaget – med de rettigheter og forpliktelser dette innebærer.

For å bli fullverdig medlem, må man melde seg inn, betale kontingent (den anses som allerede betalt for 2021). Og du må forplikte deg til å være med på et minimum av båtlagets aktiviteter og lære å seile Saga Farmann som mannskap. Stiftelsen og båtlaget har veldefinerte krav til obligatorisk opplæring for alle mannskaper og det holdes kurs og treningsturer for å gi alle medlemmer mulighet til å tilegne seg kunnskap og erfaring og dermed bli fullverdig mannskap om bord, så….

Gi drømmen en sjanse
– bli medlem av Farmann Båtlag

Skipet

Skrog inklusive spanter og dekk nærmer seg nå fullførelse. Det er et svært vakkert skip som vokser fram på beddingen i Tønsberg. I øyeblikket har vi 5 – 6 båtbyggere i sving. Blant de største gjenværende arbeidene er bl.a. mast og rigg, samt etter hvert også installasjon av elektromotor. Det er nødvendig bl.a. av sikkerhetshensyn. Men ettersom vi foreløpig ikke har tilstrekkelig med midler til dette, så må vi skride fram langsomt og i takt med økonomien.

Vi er imidlertid i rute til planlagt sjøsetting lørdag den 8. september 2018. Dette blir et høydepunkt under Tønsberg Vikingfestival (6.9-9.9), og som bidragsyter er du naturligvis hjertelig velkommen til å være med både på festivalen og sjøsettingen. Det kommer til å bli spektakulært!