Hjem

Velkommen til Saga Farmann!

Saga Farmann er en kopi av Klåstadskipet, som ble funnet i Klåstadkilen utenfor Larvik og som regnes som Norges fjerde vikingskip og det eneste som er utstilt utenfor Oslo. Det er samtidig det tredje av Vestfolds vikingskip og det eneste som er utstilt i Vestfold…

Kopien er laget på Vikingodden i Tønsberg og ble sjøsatt på Tønsberg Vikingfestival 6. september 2018. Sjøsettingen ble sendt direkte på NRK «Norge nå«

Klåstadskipet

Klåstadskipet omtales som Norges fjerde vikingskip. Det ble funnet allerede i 1893, men først gravd ut i 1970. Skipet er utstilt på Slottsfjellmuseet i Tønsberg.

Klåstadskipet ble funnet på et jorde innerst i Viksfjord i Larvik, ganske nær Kaupangen i Skiringssal. Man tenker seg at skipet har forlist ute på Vikskilen og har havnet synkeferdig innerst i Klåstadkilen. Når skipet ble funnet et stykke inne på land skyldes det at landet her har steget ca. 2 meter siden vikingtiden. Skipet er noe ødelagt av arbeid med å drenere jordene der det ble funnet.

Klåstadskipet skiller seg på flere måter fra de mer kjente vikingskipene; Oseberg, Gokstad og Tune. Det er sunket ned og gjenfunnet på tidligere havbunn, mens de tre andre skipene er gravgods. Klåstadskipet er trolig et lasteskip, en knarr og er årringsdatert til 998.

Som andre vikingskip er det klinkbygd. Det hadde keiper til årer. Kjølen er 16,15 meter lang, og dermed litt mindre enn Gokstadskipet.

Da skipet gikk tapt var det en last ombord av brynesteinemner fra Eidsborg i Telemark.

Kulturarv om Klåstadskipet:

Den store reisen

Klåstadskipet er på manges lepper.  For skipet skal ut ut på tokt, sies det. På langtur! En dag drar hun opp langs Norskekysten fra Tønsberg og returnerer til Tønsberg før hun reiser videre mot Østersjøen, St. Petersburg, kanskje til Onega, forbi Novgorod, Kazan, Volgorad, Rosov – on- Don til Svartehavet. Til det sagnomsuste Miklagard (Istanbul).  Ikke noe norsk vikingskip har seilt nettopp denne distansen, det skyldes moderne kanal- og slusebygging har muliggjort den lange forbindelsen mellom Kvitesjøen og Svartehavet.  Etter Miklagard legges toktet videre mot Østre Middelhavet, mot Alxandria, Venezia, Spania, Irland, Island, Grønland og hjem.

En episk reise

Mange er interessert i å bli med en etappe, en ukes eller så. Toktet vil gå over tre til fem måneder, tilsammen fem sommersesonger.  Det blir et tokt på høyde med Sigurd Jorsalfar, men ikke noe krigerferd, snarere «et folk til folk prosjekt», en reise i fortid og nåtid. En reise i tid og rom.

Den planlagte reisen med Saga Farmann - Europa rundt! Hvilken etappe blir du med på?
Den planlagte reisen med Saga Farmann – Europa rundt! Hvilken etappe blir du med på?

Skipet har fått navnet Saga Farmann etter Bjørn Farmann som var småkonge i Tønsberg. I sagaen om Harald Hårfagre  forteller Snorre Sturlason at Bjørn hadde kjøpskip i fart til andre land. Bjørn skal ha vært både en klok og en godt likt mann.

Nyheter

Farmann Båtlag

Saga Farmann vil få et profesjonelt mannskap på seks, i tillegg til inntil ti betalende passasjerer på hver etappe. Vi vil rekruttere høvedsmenn blant dem som allerede er tilknyttet Oseberg Båtlag. I tillegg er ytterligere fem av våre folk i gang med fritidsskippereksamen. Deretter vil de gjennomgå en omfattende intern opplæring med sikte på å kunne tjenestegjøre som høvedsmenn på Saga Farmann.

Rolf Krogh Sørensen og Håvard Mogan Enerud har startet arbeidet med å samle og utdanne mannskapet til Saga Farmann
Rolf Krogh Sørensen og Håvard Mogan Enerud har startet arbeidet med å samle og utdanne mannskapet til Saga Farmann

Vi arbeider i disse dager med å etablere et eget båtlag for det nye skipet, og er svært fornøyde med at Rolf Krohg Sørensen har påtatt seg å lede dette arbeidet. Rolf har lang erfaring som seiler, har organisatorisk erfaring (han er nylig pensjonert rektor) og har i tillegg arbeidet med byggingen av Klåstadskipet som frivillig i to og et halvt år.

Farmann Båtlag vil få et hovedansvar for sikkerhetsrutiner og –utstyr til den planlagte langferden. Du har kanskje fått med deg problemene som søsterskipet ”Saga Oseberg” hadde som følge av Sjøfartsdirektoratets nye regler i fjor sommer. Der kan vi heldigvis nå melde at arbeidet med å utforme nye og bedre tilpassede regler er i god gjenge, og forventes ferdig noen måneder ut i 2019.

Bli medlem i Farmann Båtlag