Hjem

Velkommen til Saga Farmann!

Saga Farmann er en kopi av Klåstadskipet, som ble funnet i Klåstadkilen utenfor Larvik og som regnes som Norges fjerde vikingskip og det eneste som er utstilt utenfor Oslo. Det er samtidig det tredje av Vestfolds vikingskip og det eneste som er utstilt i Vestfold…

Kopien er laget på Vikingodden i Tønsberg og ble sjøsatt på Tønsberg Vikingfestival 6. september 2018. Sjøsettingen ble sendt direkte på NRK «Norge nå«

Klåstadskipet

Klåstadskipet omtales som Norges fjerde vikingskip. Det ble funnet allerede i 1893, men først gravd ut i 1970. Skipet er utstilt på Slottsfjellmuseet i Tønsberg.

Klåstadskipet ble funnet på et jorde innerst i Viksfjord i Larvik, ganske nær Kaupangen i Skiringssal. Man tenker seg at skipet har forlist ute på Vikskilen og har havnet synkeferdig innerst i Klåstadkilen. Når skipet ble funnet et stykke inne på land skyldes det at landet her har steget ca. 2 meter siden vikingtiden. Skipet er noe ødelagt av arbeid med å drenere jordene der det ble funnet.

Klåstadskipet skiller seg på flere måter fra de mer kjente vikingskipene; Oseberg, Gokstad og Tune. Det er sunket ned og gjenfunnet på tidligere havbunn, mens de tre andre skipene er gravgods. Klåstadskipet er trolig et lasteskip, en knarr og er årringsdatert til 998.

Som andre vikingskip er det klinkbygd. Det hadde keiper til årer. Kjølen er 16,15 meter lang, og dermed litt mindre enn Gokstadskipet.

Da skipet gikk tapt var det en last ombord av brynesteinemner fra Eidsborg i Telemark.

Kulturarv om Klåstadskipet:

Den store reisen

Klåstadskipet er på manges lepper.  For skipet skal ut ut på tokt, sies det. På langtur! En dag drar hun fra Tønsberg og reiser kanskje mot Østersjøen. Siden vil kanskje reisen gå til Middelhavet og besøke kjente og ukjente historiske steder.

En episk reise

Mange er interessert i å bli med en etappe, en ukes eller så. Det er fullt mulig, som medlem av Farmann Båtlag. Båtlaget utdanner vikingseilere og setter sammen toktmannskap på en eventyrlig reise. Hvor den går og hvor lang tid det tar vil framtiden vise.

Saga Farmann for fulle seil fra Østfold mot Vestfold. Foto: Nina Killie Øydvin
Saga Farmann skal på en lang reise utenlands som fritidsskip. Hvor reisen går vet vi ennå ikke, men det er store planer om langferd. Bli aktivt mannskap i Farmann Båtlag så vil du få muligheten til mange fantastiske opplevelser. Foto: Nina Killie Øydvin

Skipet har fått navnet Saga Farmann etter Bjørn Farmann som var småkonge i Tønsberg. I sagaen om Harald Hårfagre  forteller Snorre Sturlason at Bjørn hadde kjøpskip i fart til andre land. Bjørn skal ha vært både en klok og en godt likt mann.

Nyheter

Forberedelser til Langferd

Når drømmer og virkelighet møtes (oppdatert info per februar 2021) Stiftelsen Oseberg Vikingarv har helt siden starten på byggingen av knarren Saga Farmann ønsket å seile med vikinginteresserte passasjerer på vikingenes gamle handelsruter ut i Europa. Etter grundige diskusjoner og gjennomgang av regelverket med norske og utenlandske sjøfartsmyndigheter har det nå dessverre vist seg å …

Farmann Båtlag

Saga Farmann vil få et profesjonelt mannskap påminimum seks,maksimum 16. I tillegg er ytterligere fem av våre folk i gang med fritidsskippereksamen. Deretter vil de gjennomgå en omfattende intern opplæring med sikte på å kunne tjenestegjøre som høvedsmenn på Saga Farmann.

Rolf Krogh Sørensen og Håvard Mogan Enerud har startet arbeidet med å samle og utdanne mannskapet til Saga Farmann
Rolf Krogh Sørensen og Håvard Mogan Enerud har startet arbeidet med å samle og utdanne mannskapet til Saga Farmann

Farmann Båtlag organiserer og er ansvarlig for  den planlagte langferden. Ferden organiserer som en langferda for båtlaget og alle som er reelle medlemmer av båtlaget og har gjennomgått opplæring og trening har mulighet til å delta.

Bli medlem i Farmann Båtlag