Nyhetsbrev

Nyhetsbrevene sendes våre støttespillere som har kjøpt sølv- eller gullmynt i kiosken. Har du ikke mottatt nyhetsbrevet selv om du har kjøpt mynt kan det komme av at det er oppført feil eller utilstrekkelig e-postadresse. Ta i så fall kontakt med oss. 

2021

2020

2019

2018